RePEc Author Service

Qiang Ji

Names

first: Qiang
last: Ji

Contact

email:
homepage: https://www.researchgate.net/profile/Qiang_Ji2

Affiliations

Research profile

author of:

Permanent link: https://authors.repec.org/pro/pji183/